Disclaimer

Kamer van Koophandel

OUTDOOR OUTFITTER staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Arnhem onder nummer 54838223 onder naam van ‘de Buitentuin’.

Inhoud

De door OUTDOOR OUTFITTER verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wijzigingen betreffende prijzen, leverbaarheid, mogelijke afwijking in kleuren, afmetingen, gewichten en overige gegevens zijn voorbehouden. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. OUTDOOR OUTFITTER kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.
OUTDOOR OUTFITTER en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. OUTDOOR OUTFITTER aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door OUTDOOR OUTFITTER worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van OUTDOOR OUTFITTER.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt.
Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van OUTDOOR OUTFITTER omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.
Algemene voorwaardenDisclaimer